upozornění

Upozornění:
Popis údajných vlastností kamene, které se netýkají jeho chemických a fyzikálních vlastností, je uveden na základě obecně šířených a obecně dostupných informací o tradičním lidovém využití kamene, jež nejsou vědou ověřeny, a proto není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.
 
Důležité  upozornění pro čtenáře a kupující:
Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči!
V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu!
Vezměte prosím na vědomí, že neexistují žádné minerály a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu shop.nadobremkonci.cz které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a  minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány  jako "léčivé", jsou pouze informativní, čerpané z obecně  známých informací a zdrojů. Zdroj pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů a drahokamů  v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím informačních médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura - knihy, kde jsou publikovány údajné účiny na lidský organismus a psychiku. Texty berte jako informace, které se přenášejí tisíciletí. Neneseme žádnou zodpovědnost za námi publikované texty. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky  ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky  nejsou tzv. "léčivé" schopnosti minerálů a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů  z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.
Působení drahých a léčivých kamenů  využívejte vždy pouze jen jako doplněk klasické léčby.